หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2564
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-02-11 15:52:31
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7