หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ นักศึกษาทุกคนและทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนตามรายละเอียดนี้
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ นักศึกษาทุกคนและทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนตามรายละเอียดนี้

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-07-15 17:25:05