หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุอย่างคุณภาพและมีความสุข ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุอย่างคุณภาพและมีความสุข ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-12-01 14:38:42


“รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ” เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี เนื่องในโอกาส "วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ"

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ร่วมกับงานจิตเวช โรงพยาบาลนภาลัย จัดโครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุอย่างคุณภาพและมีความสุข ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพและมีความสุข รวมทั้งเพิ่มองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมหลวงปู่หยอด อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลนภาลัย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7