หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิก
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-12-04 09:33:38
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิกในรายวิชา Fundamental of Nursing Practicum and Adult and Elder Nursing Practicum เน้นย้ำให้นักศึกษาปฏิบัติตามนโยบายของวิทยาลัยและสถาบันแหล่งฝึก ให้การพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล ให้ผู้รับบริการและนักศึกษาได้รับความปลอดภัยจากการปฏิบัติ

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7