หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมตรวจรับครุภัณฑ์ ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาล อาคาร37 ชั้น 3
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมตรวจรับครุภัณฑ์ ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาล อาคาร37 ชั้น 3

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-02-16 10:12:31


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการตรวจรับครุภัณฑ์หุ่นจำลอง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์นภพรพัชร มั่งถึก ร่วมด้วยอาจารย์หนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คุณสุภาพร ประจงใจ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ และคุณนพปฎล อินยาศรี หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมตรวจรับครุภัณฑ์ ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาล อาคาร 37 ชั้น 3

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7