หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รุ่นที่ 10 เข้ารับเกียรติบัตรนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รุ่นที่ 10 เข้ารับเกียรติบัตรนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-12-21 10:47:14วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นางสาวพิไลพร ขอใหญ่กลาง ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รุ่นที่ 10 เข้ารับเกียรติบัตรนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ชั้น 10 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7