หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพนำ รองคณบดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหัวหน้าสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าอวยพร รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพนำ รองคณบดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหัวหน้าสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าอวยพร รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-12-25 14:54:12


วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพนำ รองคณบดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหัวหน้าสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าอวยพร รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7