หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 ได้รับเชิญไปจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรเชิงป้องกันและทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักเขตจตุจักร
อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 ได้รับเชิญไปจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรเชิงป้องกันและทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักเขตจตุจักร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-10-07 10:22:09


วันที่ 16 กันยายน 2563 อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 ได้รับเชิญไปจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรเชิงป้องกัน (Preventive Long-term Care : PLC) และทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7