หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมการควบรวม ย้าย หน่วยงาน หลักสูตร
ประชุมการควบรวม ย้าย หน่วยงาน หลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-10-19 14:36:25
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 กองบริการการศึกษา จัดประชุมการควบรวม ย้าย หน่วยงาน หลักสูตร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ในการนี้          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุม

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7