หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนตุลาคม 2563
ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนตุลาคม 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-10-26 10:34:31


วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7