หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ บรรยายพิเศษสรุปทบทวนความรู้ เรื่อง กระบวนการพยาบาล ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลให้กับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ บรรยายพิเศษสรุปทบทวนความรู้ เรื่อง กระบวนการพยาบาล ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลให้กับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-11-27 15:12:46


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ บรรยายพิเศษสรุปทบทวนความรู้ เรื่อง กระบวนการพยาบาล ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลให้กับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ณ ห้องนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 35 ชั้น 2

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7