หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง มะเร็งเต้านม และร่วมเย็บเต้านมเทียมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นจิตอาสาเย็บเต้านมเทียมมอบให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ในโครงการ “PR สวนนัน เย็บเต้าด้วยใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม”
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง มะเร็งเต้านม และร่วมเย็บเต้านมเทียมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นจิตอาสาเย็บเต้านมเทียมมอบให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ในโครงการ “PR สวนนัน เย็บเต้าด้วยใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-10-08 11:20:55


วันที่ 7 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง มะเร็งเต้านม และร่วมเย็บเต้านมเทียมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นจิตอาสาเย็บเต้านมเทียมมอบให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ในโครงการ “PR สวนนัน เย็บเต้าด้วยใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม”  ซึ่งจัดโดยนักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7