หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-11-27 15:36:36


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การจัดพิธีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการเริ่มต้นก้าวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล และมีความตั้งใจฝึกปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาทุกคน

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7