หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมรับนโยบายการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio
การประชุมรับนโยบายการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-10-07 10:30:55


วันที่ 21 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมรับนโยบายการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://admission.ssru.ac.th/  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 6 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ในการนี้ คุณธัญลดา เลี้ยงอยู่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุม

สโรชา บินอับดุลเลาะ ถ่ายภาพ

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7