หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้บริการตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้บริการตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-11-04 15:13:26


วันที่ 27 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้บริการตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมให้คำแนะนำให้หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตาจมูก ปาก โดยไม่จำเป็น สวมใส่หน้ากากอนามัยที่สะอาดเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ณ บริเวณทางขึ้นอาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7