หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมพิธีสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมพิธีสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-12-18 14:49:13

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ รับพระบรมราชโองการ แล้วกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกล่าวปราศัยแก่ประชาคมสวนสุนันทา ในพิธีสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7