หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วย รองคณบดีเข้าพบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อปรึกษาหารือกับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วย รองคณบดีเข้าพบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อปรึกษาหารือกับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-12-25 14:51:18


วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วย รองคณบดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อปรึกษาหารือกับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ณ ที่ตั้งศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7