หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศการเปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง รอบวันที่ 15, 16 ,17 และ 22 , 23 พฤษภาคม 2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 56-62 ในรูปแบบ Online Conference
ประกาศการเปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง รอบวันที่ 15, 16 ,17 และ 22 , 23 พฤษภาคม 2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 56-62 ในรูปแบบ Online Conference

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-05-12 10:27:04