หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิธีทิ้งชุดตรวจโควิด-19 ที่ใช้งานแล้ว อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
วิธีทิ้งชุดตรวจโควิด-19 ที่ใช้งานแล้ว อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-04-18 12:10:58

วิธีทิ้งชุดตรวจโควิด-19 ที่ใช้งานแล้ว อย่างถูกต้อง และปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

ชุดตรวจโควิด-19 หรือ Antigen Test Kit (ATK) ที่ผ่านการใช้งานแล้ว จัดเป็น “ขยะติดเชื้อ” สามารถกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด-19 ต่อไปยังผู้อื่นได้หากทิ้งผิดวิธี ดังนั้นจึงต้องใส่ถุงและปิดปากถุงให้แน่น ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ รวมทั้งแยกใส่ถุง ติดป้ายแจ้งว่าเป็นขยะติดเชื้อให้ชัดเจน และไม่ทิ้งรวมกับขยะทั่วไป ทั้งหมดก็เพื่อหยุดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ป้องกันไม่ให้มีผู้ติดโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวอีกทางหนึ่ง

ที่มา : กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค