หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > งาน SSRU Open House 2020 วันที่2
งาน SSRU Open House 2020 วันที่2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-12-14 09:49:07


วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ อาจารย์ ดร.กรรณิกา เจิมเทียนชัย อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 ต้อนรับนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงาน SSRU Open House’2021 เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพยาบาลและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกายวิภาค 3 มิติแบบจอสัมผัส และจากหุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่ การทำความสะอาดแผล การฉีดยา การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ การให้อาหารทางสายยาง (NG Tube) รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองทำคลอด ห่อตัวทารก และปั๊มหัวใจ (CPR) ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 37 ชั้น 3

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7