หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อบรมรู้เท่าทันภัยสื่อสังคมออนไลน์ วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30–12.30 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5
อบรมรู้เท่าทันภัยสื่อสังคมออนไลน์ วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30–12.30 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-12-15 09:51:29


อบรมรู้เท่าทันภัยสื่อสังคมออนไลน์  วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563  เวลา 08.30–12.30 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว  อาคาร 31 ชั้น 5

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7