หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวน่าชื่นชม ยินดี > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีนักศึกษาพยาบาลเป็นแกนนำ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด ‘โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม จัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ’ ประจำปี 2565
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีนักศึกษาพยาบาลเป็นแกนนำ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด ‘โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม จัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ’ ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-21 11:17:20


วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีนักศึกษาพยาบาลเป็นแกนนำ  เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด ‘โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม จัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ’ ประจำปี 2565