หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวน่าชื่นชม ยินดี > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายพูนทรัพย์ พาชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายพูนทรัพย์ พาชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-21 11:18:17
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ 

นายพูนทรัพย์ พาชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565

นางสาวชลดา เงินสมบัติ และนายสิทธิชัย อุทัยเลิศ  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565