หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวน่าชื่นชม ยินดี > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ นายพูนทรัพย์ พาชัย นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือก เป็นคณะกรรมการชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ รุ่นที่ 15
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ นายพูนทรัพย์ พาชัย นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือก เป็นคณะกรรมการชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ รุ่นที่ 15

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-04-10 12:00:59


วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ นายพูนทรัพย์ พาชัย นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือก เป็นคณะกรรมการชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ รุ่นที่ 15