หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวน่าชื่นชม ยินดี > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ พว.ผกามาศ โพธิ์ศรี ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รุ่นที่ 4 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล The Daisy Award for Extraordinary Nurses
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ พว.ผกามาศ โพธิ์ศรี ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รุ่นที่ 4 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล The Daisy Award for Extraordinary Nurses

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-05-10 09:13:21


วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ พว.ผกามาศ โพธิ์ศรี ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รุ่นที่ 4 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล The Daisy Award for Extraordinary Nurses จาก โรงพยาบาลเมดพาร์ค เครือบริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) ซึ่ง รางวัล The DAISY Award เป็นรางวัลสำหรับพยาบาลผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถโดดเด่น ทุ่มเท อุทิศตน ดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยและครอบครัวอย่างดี เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในวิชาชีพพยาบาลระดับสากล

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7