หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวน่าชื่นชม ยินดี > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2565
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-05-30 11:20:00


วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ แสดงความยินดีกับอาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณรางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2565 จาก รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมพยาบาลฯ และประธานเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุมชัชรี ลิ้มทจิตต์ สมาคมพยาบาลฯ

จัดโดย เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย