หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวน่าชื่นชม ยินดี > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยตรีพงษ์พันธ์ วงค์กาฬสินธุ์ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 6) และทีมหมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ที่ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 1 จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยตรีพงษ์พันธ์ วงค์กาฬสินธุ์ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 6) และทีมหมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ที่ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 1 จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-04-10 10:59:52


วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยตรีพงษ์พันธ์ วงค์กาฬสินธุ์ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 6) และทีมหมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ที่ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 1 จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ ในการประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 50 “70 ปี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า การพัฒนาระบบสุขภาพสู่ทศวรรษที่ 8” (70 years PMK Hospital Healthcare Transformation for the Next Decade) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 จัดโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ณ ห้องประชุมดุสิตธานี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

ขอบคุณภาพจาก Facebook: Pongphan Draft

 #SSRU #CNHSSRU 

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7