หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวน่าชื่นชม ยินดี > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุชา วงค์คำอินทร์ (ศิษย์เก่ารุ่น 9) และ นายสุรศักดิ์ มุลศรีสุข (ศิษย์เก่ารุ่น 7) ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น โครงการติดดาว ปี 2564 จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุชา วงค์คำอินทร์ (ศิษย์เก่ารุ่น 9) และ นายสุรศักดิ์ มุลศรีสุข (ศิษย์เก่ารุ่น 7) ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น โครงการติดดาว ปี 2564 จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-04-10 10:59:31


วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุชา วงค์คำอินทร์ (ศิษย์เก่ารุ่น 9) และ นายสุรศักดิ์ มุลศรีสุข (ศิษย์เก่ารุ่น 7) ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น โครงการติดดาว ปี 2564 จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน Poster presentation ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “Good Governance in Digital Era: ธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัล” โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

 #SSRU #CNHSSRU 

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7