หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวน่าชื่นชม ยินดี > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภิญญา คำพันธุ์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รุ่น 12 ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และ นายฟารุตม์ มาหะมะ นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับทุนการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภิญญา คำพันธุ์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รุ่น 12 ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และ นายฟารุตม์ มาหะมะ นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับทุนการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-04-10 10:59:19


วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภิญญา คำพันธุ์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รุ่น 12 ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และ นายฟารุตม์ มาหะมะ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิยุวไทยสากล

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7