หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมพิจารณาการประเมินผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
การประชุมพิจารณาการประเมินผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-04-23 14:55:31


วันที่ 19 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมพิจารณาการประเมินผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ร่วมด้วย รองคณบดี อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ประจำวิชา แบบ Online ผ่าน Application Google Meet ณ ห้องสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7