หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นพยาบาลอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นพยาบาลอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-07-27 11:33:22

วันที่ 20 วันที่ 22 และวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ  อาจารย์หนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี อาจารย์อัมพร เจียงวิริชัยกูร อาจารย์รังสิมา พัสระ  และอาจารย์ปิยะนาถ วรสีหะ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นพยาบาลอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7