หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าพบ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เพื่อศึกษาดูงานด้านการให้การพยาบาล และประสานงานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าพบ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เพื่อศึกษาดูงานด้านการให้การพยาบาล และประสานงานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-03-24 10:01:22

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เพื่อศึกษาดูงานด้านการให้การพยาบาล และประสานงานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล สำหรับประกอบการวางแผนการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพต่อไป ณ ห้องประชุมร่มพระบารมี ชั้น 4 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7