หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กองบริการการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ศูนย์การศึกษา เพื่อแจ้งปิดระบบการให้บริการข้อมูลของมหาวิทยาลัย (Smart System) และงดให้บริการจุดบริการ One Stop Service
กองบริการการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ศูนย์การศึกษา เพื่อแจ้งปิดระบบการให้บริการข้อมูลของมหาวิทยาลัย (Smart System) และงดให้บริการจุดบริการ One Stop Service

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-05-11 11:18:58