หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 3/2564
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 3/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-03-15 13:38:16

วันที่ 11 มีนาคม 2564 อาจารย์จันทนา แจ้งเจนเวทย์ ผู้แทนคณาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 3/2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

Cr.https://www.facebook.com/council.ssru

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7