หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและสถาบันพยาบาลอื่นๆ 14 สถาบัน ในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและสถาบันพยาบาลอื่นๆ 14 สถาบัน ในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-06-17 18:12:36


วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายกองพล กลั่นดาวลอย นายภานุวัฒน์ ศิริลพ และนางสาวนภารัตน์ การินท์ ตัวแทนแกนนำนักศึกษาพยาบาล ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและสถาบันพยาบาลอื่นๆ 14 สถาบัน ในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ให้แก่ทหารจากพระมงกุฏ 50 นาย กิจกรรมนั้นประกอบไปด้วยให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ ได้แก่ สารพิษร้ายในบุหรี่ พิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า กฎหมายเกี่ยวกับยาสูบ การลดละเลิกการใช้บุหรี่ การเล่นเกมส์ต่างๆ และการให้กำลังใจกับเหล่าทหารในการเลิกบุหรี่ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องอบรม มว.พล.สร.รพ.ค่ารามราชนิเวศน์ และพลทหารกองประจำการ ร้อย มทบ.15 จำนวน 70 ราย

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7