หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ระหว่างมูลนิธิถันยรักษ์ฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ระหว่างมูลนิธิถันยรักษ์ฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-05-30 09:52:27


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ และอาจารย์ ดร กนิษฐ์ โง้วศิริ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ระหว่างมูลนิธิถันยรักษ์ฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย พลเอก ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี กล่าวเปิดการประชุม ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมตรีเพชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 โรงพยาบาลศิริราช

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7