หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ (รหัส ๖๓)
โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ (รหัส ๖๓)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-09-13 10:52:40


วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ (รหัส ๖๓) วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก พระมหาเฉลิม ปิยะทสฺสี และคณะ วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก  อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นพระวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รู้จักการใช้สติ สมาธิในการเรียนมากขึ้นและการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการเรียนและชีวิตประจำวัน โดยจัดแบบออนไลน์ ผ่าน Application Google Meet

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7