หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การปฏิบัติตัวและการดูแลเบื้องต้นทางกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง สามารถรักษาตัวที่บ้านได้ (Home isolation)
การปฏิบัติตัวและการดูแลเบื้องต้นทางกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง สามารถรักษาตัวที่บ้านได้ (Home isolation)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-08-02 11:22:11