หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายวิชาทางการพยาบาล ในรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ประจำภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายวิชาทางการพยาบาล ในรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ประจำภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-12-22 10:09:36

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายวิชาทางการพยาบาล ในรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ประจำภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ ผ่าน Application Google Meet  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์พัฒนาการออกข้อสอบรายวิชาทางการพยาบาลกับผู้ทรงคุณวุฒิโดยตรง และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประเมินความรู้ความสามารถนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7