หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธี Graduate and Pinning Ceremony สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธี Graduate and Pinning Ceremony สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-11-11 10:44:01

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธี Graduate and Pinning Ceremony สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7