หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิทยารัตน์ สลางสิงห์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ EENT ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รุ่นที่ 4 ที่ได้รับประกาศนียบัตร "บุคคลากรผู้มีพฤติกรรมบริการดีเด่น โรงพยาบาลมุกดาหาร ประจำปี 2563"
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิทยารัตน์ สลางสิงห์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ EENT ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รุ่นที่ 4 ที่ได้รับประกาศนียบัตร "บุคคลากรผู้มีพฤติกรรมบริการดีเด่น โรงพยาบาลมุกดาหาร ประจำปี 2563"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-02-16 10:16:49


วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิทยารัตน์  สลางสิงห์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ EENT ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รุ่นที่ 4 ที่ได้รับประกาศนียบัตร "บุคคลากรผู้มีพฤติกรรมบริการดีเด่น โรงพยาบาลมุกดาหาร ประจำปี 2563" จากนายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมมโนรมย์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมุกดาหาร

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7