หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้การต้อนรับตัวแทนที่ปรึกษาโครงการของ TCELS และผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์
ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้การต้อนรับตัวแทนที่ปรึกษาโครงการของ TCELS และผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-12-02 14:29:29


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สุทธิมา ชำนาญเวช ตัวแทนที่ปรึกษาโครงการของ TCELS แพทย์หญิงวีริศา วิมลเฉลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ราชพฤกษ์ และนายแพทย์ศิวัช ศักดิ์เดชยนต์ รองผู้อำนวยการฯ เนื่องในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ห้อง Nursing Learning Simulation Laboratory (NLSL) และห้อง Anatomy ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

 #SSRU #CNHSSRU 

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7