หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาทุกชั้นปีที่จะส่งเอกสาร กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2565
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาทุกชั้นปีที่จะส่งเอกสาร กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-01-03 10:50:56

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาทุกชั้นปีที่จะส่งเอกสาร กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2565 

และเอกสารแก้ไข ในกรณีต่างๆ

นักศึกษาสามารถติดต่อขอส่งได้ตามวัน และ เวลา ดังนี้

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ส่งได้ในเวลา 13.00 – 15.00 น. 

(09.00 – 13.00 น. เจ้าหน้าที่ติดภารกิจทุกคน)

วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2565 ส่งได้ในเวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3