หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอความร่วมมือบัณฑิตกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ https://employ.mhesi.go.th/
ขอความร่วมมือบัณฑิตกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ https://employ.mhesi.go.th/

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-08-24 15:02:58

ขอความร่วมมือบัณฑิตกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ https://employ.mhesi.go.th/