หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี Graduation & Pinning Ceremony สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี Graduation & Pinning Ceremony สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-02-28 10:35:55

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี Graduation & Pinning Ceremony 

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา