หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มาตรการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้
มาตรการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-06-08 10:01:37

จัดทำโดย สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

คลิกอ่านเอกสารได้ที่

http://www.onec.go.th/th.php/book/BookView/1942