หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมเข้ารับฟังความคิดเห็นจากประชาคมวิทยาเขตสมุทรสงคราม
อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมเข้ารับฟังความคิดเห็นจากประชาคมวิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-01-12 13:24:33

วันที่ 11 มกราคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมเข้ารับฟังความคิดเห็นจากประชาคมวิทยาเขตสมุทรสงคราม ภายใต้ : กิจกรรมสภาคณาจารย์และข้าราชการ (สัญจร) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากตัวแทนกลุ่มอาจารย์และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พร้อมขับเคลื่อนงานด้านวิชาการและสวัสดิการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สู่ความก้าวหน้าขององค์กร

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7