หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันความดันโลหิตสูงโลก
วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันความดันโลหิตสูงโลก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-05-19 11:19:33


ในวันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension Day) โดยปี 2565 นี้ สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension League) ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ คือ “Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer ! วัดความดันอย่างไร สูงเกินไปคุมให้ดี ช่วยยืดชีวีให้ยืนยาว” โดยกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นการวัดความดันโลหิตที่ถูกต้อง และส่งเสริมการคัดกรองโดยสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

https://lin.ee/XfkOTUn

http://www.thaincd.com/2016/news/hot-news-detail.php...

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค