หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประกาศผลการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สโลแกน "ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล" ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet
การประกาศผลการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สโลแกน "ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล" ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-09-19 11:07:19


วันที่ 15 กันยายน 2565 รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประกาศผลการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สโลแกน "ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล" ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet และมอบรางวัล ตลอดจนรับชมวีดีทัศน์แสดงผลงานของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) พร้อมด้วย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการความรู้ (KM) ได้แก่ 1) รศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ 2) ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง และ 3) ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี ในปีนี้ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้รับ 1 รางวัล คือ รางวัลท้าทาย (Challenger Award) จาก กลุ่มการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ โดย อาจารย์รังสิมา พัสระ

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7