หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเพื่อรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
โครงการการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเพื่อรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-12-02 10:42:34


วันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเพื่อรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เพื่อระดมสมองของบุคลากรในการหาแนวทางขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายเรื่อง การมีส่วนร่วมของวิทยาลัยในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี

 #SSRU #CNHSSRU 

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7